PARTIOMERKIT

Uusi partiolainen saa partiomerkkinsä lupauksenannon yhteydessä vuosittain järjestettävässä
puurojuhlassa joulukuussa. Muut merkit tulevat ryhmänjohtajan kautta (ryhmänjohtajat tilaavat merkit
varastomestarilta)

Aloitusmerkit sekä ryhmien suorittamat merkit kustannetaan partiojäsenmaksusta, mutta mikäli merkkejä
hukkuu, tai niitä ei esim. tahdota siirtää pieneksi käyneestä partiopaidasta uuteen, merkkejä voi tilata
omakustanteisesti Scandinavian Outdoorista: https://scandinavianoutdoor.fi/partio/partiomerkit/

Alla ikäkausikohtaiset ohjeet partimerkkien ompeluun partiopaitaan: