MUKAAN TOIMINTAAN

Partio on vastavoima “Miks mun pitäis?” ja “Ei kuulu mulle!”-asenteille.

Partiossa välitetään ja muutetaan välittäminen käytännön teoiksi. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Ohjelmassa on tärkeää, että saa tehdä itse. Siihen osallistuvat pienimmätkin partiolaiset: vastuun antaminen nuorille on partion perusidea.
Partioon kuuluu seikkailua ja elämyksiä, jotka kasvattavat tervettä luottamusta omiin kykyihin. Ryhmässä oppii toisaalta myös, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea eikä ole olemassa parasta partiolaista. Meillä opitaan käden ja mielen taitoja: Liikutaan luonnossa kävellen, hiihtäen, kiiveten, suunnistaen. Osataan ensiapua, tunnetaan maamerkit ja yövytään tulilla. Tutustutaan lähiympäristöön ja partiolaisiin kaukaisista maista. Retkillä laitetaan yhdessä ruokaa retkikeittimillä tai nuotiolla, leikitään ja harjoitellaan erätaitoja.

Löydä uusia kavereita

Jokaisella partiolaisella on oma, samanikäisistä kavereista koostuva pienryhmä, jonka kanssa kokoonnutaan kerran viikossa. Muihin partiolaisiin pääsee tutustumaan erilaisissa tapahtumissa, retkillä ja leireillä. Suurimpiin tapahtumiin kokoontuu jopa tuhansia partiolaisia ympäri Suomea ja tekemistä riittää leikeistä aina ainutkertaisiin seikkailuihin asti.

Partio on kaikille avointa

Toimintaan voi osallistua etniseen tai kulttuuriseen taustaan, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, toimintakykyyn, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Partioon voi liittyä myös erityistä tukea vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi tarvitsevat.
Lue lisää sisupartiosta.

Edullinen harrastus

Partion jäsenmaksu kaiken ikäisille partiolaisille on noin 60 euroa vuodessa. Summa vaihtelee riippuen paikallisen piirin ja lippukunnan omasta vuosimaksusta. Perheet, joissa on useampi lapsi, saavat alennusta jäsenmaksusta. Lisäksi leirimaksuihin ja muihin maksullisiin tapahtumiin on tarjolla tukirahastoja, joista voi tarvittaessa hakea apua kustannuksiin.

Kansainvälisiä kokemuksia

Partio on kansainvälinen harrastus. Maailmassa on yli 40 miljoonaa partiolaista lähes kaikissa maissa. Kansainvälisyyttä toteutetaan monella tavalla: tehdään ulkomaille partiomatkoja, kutsutaan leireille ulkomaalaisia vieraita, osallistutaan kehitysyhteistyöprojekteihin sekä järjestetään kansainvälisyyskasvatusta osana lippukunnan toimintaa. Ulkomailla järjestetään myös monia leirejä ja tapahtumia, joihin suomalaiset partiolaiset osallistuvat. Vuonna 2015 Japanin jamboree kokosi yhteen yli 30 000 partiolaista ympäri maailmaa, suomalaisia oli joukossa noin tuhat.

Liity jäseneksi

Etsitkö uutta harrastusta, uusia kokemuksia, uusia kavereita? Oletko aina halunnut kokea, mitä se partio on käytännössä? Meitä on moneen lähtöön, sillä joka viides suomalainen on tai on joskus ollut partiossa.

Aina on paras aika liittyä partioon.
Uudet jäsenet voivat ilmoittautua mukaan toimintaan tulemalla käymään tapaamisissamme, soittamalla lippukunnanjohtajalle tai laittamalla sähköpostia tai vaikkapa suoraan tästä linkistä.

Myös aikuisena voi liittyä

Partiotoiminta on suunnattu lapsille ja nuorille, mutta mukaan tarvitaan myös aikuisia. Aikaisempaa partiokokemusta ei tarvita. Lue lisää partion vapaaehtoistoiminnasta.