VIIKKOTOIMINTA

Lepsämän partiolla on viikkotoimintaa kaikkina arkipäivinä syys- ja kevätkaudella. Tarkemmin eri ryhmistä, näiden kokoontumisajoista ja johtajista saat tietoa lähestymällä esimerkiksi lippukunnanjohtajaa, lippukunnan varajohtajaa tai lippukunnan sihteeriä. Näiden yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-välilehdeltä.

Sudenpennut

Sudenpennut (sudarit/supet) ovat 7-9 -vuotiaita partiolaisia. Ryhmää kutsutaan laumaksi, jota ohjaa akela. Sudenpennut ovat arkajalkoja kunnes he antavat sudenpentulupauksen ja saavat huivin ja lupausmerkit.

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10-12 -vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10-15 hengen joukkue. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Tarpojat

Tarpojiksi kutsutaan 12-15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4-12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoajaikäinen vartionjohtaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi. Tarpojien ohjelma on täynnä retkeilyä, erilaisten partiotaitojen opettelemista ja ryhmässä toimimista.

Samoajat

Samoajat ovat 15-17 -vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat 4-12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänjohtajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Vaeltajat

Vaeltajat, 18-22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 5-7 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa. Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Aikuiset

Yli 22 vuotta täyttäneet aikuiset toimivat lippukunnassa erinäisissä tehtävissä. Aikuisille ei ole järjestetty erillistä ohjelmaa, vaan he toimivat johto- ja organisointitehtävissä lippukunnassa. Johtajisto (josta osa myös samoajia ja vaeltajia) organisoi koko lippukunnan toimintaa. Tärkeimpänä toimintaelimenä on kerran kuussa pidettävä johtajaneuvosto, joka on lippukunnan hallituksen ja muun aktiivijohtajiston päätösvaltainen kokous.

Kaikki lippukunnan johtajat pyritään kouluttamaan Uudenmaan Partiopiirin partionjohtajan peruskurssilla viralliseen partionjohtajan pätevyyteen. Johtajiston ja johtajaneuvoston toimintaa johtaa lippukunnanjohtaja.

Lippukunnan ulkopuoliset aikuiset, yleensä partiolaisten vanhemmat, ovat myös olleet usein mukana toiminnassa. He avustavat retkillä, leireillä ja toimivat esimerkiksi kuljettajina.